Palvelut

Tuki- ja liikuntaelinten fysioterapia

Tehokkaana fysioterapiatekniikkana mm. kipujen, liikerajoitusten, voimattomuuden, puutumisten ja verenkiertohäiriöiden hoidossa käytämme italialaista Faskiamanipulaatio Stecco III hoitomuotoa. Tekniikka perustuu anatomian ja fysiologian lääketieteelliseen tutkimukseen ja sisältää sekä syvän että pinnallisen faskian (=kalvojen) käsittelyn. Käsittelyn tavoitteena on palauttaa kehon toiminta mahdollisimman normaaliksi. Lisäksi tarvittaessa käytämme perinteisiä fysioterapian menetelmiä, kuten nivelten mobilisaatioita, kinesioteippausta ja toiminnallista harjoittelua.


Neurologinen fysioterapia (myös allasterapia)

Neurologisessa fysioterapiassa keskitytään toiminnallisiin harjoitteisiin, jotka tukevat asiakkaan arjesta ja kotona selviytymistä. Jokaisen asiakkaan fysioterapian sisältö suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Terapia on mahdollista toteuttaa joko kotikäynteinä tai FysioPisteen toimitiloissa. Fysioterapian lisäksi myös allasterapia on mahdollista järjestää. Allasterapia toteutetaan Kangasalan Kuohun tiloissa.


Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisessä fysioterapiassa huomioidaan kuntoutujan fyysiset ja psyykkiset kuormitukset ja pyritään löytämään juurisyyt keholliselle ja mielelliselle oireilulle. Kuntoutuja kohdataan kokonaisvaltaisena yksilönä, keho ja mieli huomioiden. Psykofyysisessä fysioterapiassa harjoitellaan mm. vireystilan säätelyä, omien rajojen tunnistamista, tunteiden ja niiden kehollisten vaikutusten erottelua, fyysisten jännitystilojen helpottamista sekä kehotietoisuuden lisäämistä. Kuntoutus tapahtuu aina kuntoutujan voimavarojen mukaisesti. Kuntoutus voi tapahtua mm. Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella, Pirhan myöntämän palvelusetelin avulla tai omakustanteisesti.


Ikääntyneiden fysioterapia (myös kotikäynnit)

Ikääntyneiden fysioterapian sisältö muodostuu asiakkaan tarpeista ja toiminnan tasosta. Terapian avulla tuetaan asiakkaan itsenäistä toimintaa ja kotona selviytymistä. Fysioterapia on mahdollista toteuttaa kotikäynteinä, jolloin harjoitusympäristö vastaa täysin samaa ympäristöä, jossa asiakas asuu ja viettää arkensa. Kotikäynnin yhteydessä voimme myös kartoittaa apuvälineiden tarpeen.


Äitiysfysioterapia ja lantionpohjan fysioterapia

Äitiysfysioterapia on toimintakyvyn edistämistä niin raskausaikana kuin synnytyksen jälkeen. Raskausajan fysioterapialla voidaan tasapainottaa kehoa ja hoitaa kipuja (mm. liitos- ja selkäkipuja). Synnytyksen jälkeisessä fysioterapiassa keskeistä on kehon kireyksien käsittely, syvien vatsa- ja lantionpohjan lihasten vahvistaminen sekä tarvittaessa vatsalihasten erkauman kuntoutus. Lantionpohjan fysioterapiassa tutkitaan, hoidetaan ja ennaltaehkäistään lantionpohjan lihasten toimintahäiriöitä esim. virtsankarkailu, emättimen laskeumat ja kiputilat.


Kela -kuntoutujien fysioterapia (myös allasterapia)

Kela -kuntoutujilla tarkoitetaan yksilöterapian asiakkaita, joilla on sopimus Kelan kanssa kuntoutumisen määristä sekä sisällöstä ja terapioiden maksajana toimii näin ollen Kela. Kyseiset asiakkaat ovat yleensä oikeutettuja myös vammaistukeen, terapioiden lisäksi. Terapiat muodostuvat fysioterapiasta, allasterapiasta tai näistä molemmista. Fysioterapiat on mahdollista toteuttaa myös kotikäynteinä, allasterapia toteutetaan Kangasalan Kuohun uimahallissa. Terapioiden sisältö määräytyy asiakkaan tarpeista ja jokainen käynti suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan toimintakyvyn mukaisesti.


Varaa aika!

Soita: 050 3796 616

Lähetä sähköposti: info@kangasalanfysiopiste.fi

Osoite: Urheilutie 2-4 (käynti Kuohunharjuntieltä) Kangasala